Παπαθανασίου, Ελληνικές επιγραφές (18ου-19ου αι.) από τη Δυτική Θράκη (2005)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Παπαθανασίου, Ελληνικές επιγραφές (18ου-19ου αι.) από τη Δυτική Θράκη (2005)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ευάγγελος Αθαν. Παπαθανασίου, Ήδε κόνις, Νεώτερες θρακώες ελληνικές επιγραφές. Συμβολή Ι, (Ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 960-91636-9-6 ISBN-13: 978-960-9163699
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Η μελέτη των νεότερων επιγραφών, κυρίως εκκλησιαστικών αλλά και προερχόμενες από δημόσιες κρήνες κλπ της Δυτ. Θράκης, ήταν ένα σχεδόν ανεξερεύνητο πεδίο της αρχαιολογίας ως τα τέλη του περασμένου αιώνα. Και όπως τονίζει ο Ν. Γραίκος στην αναλυτική βιβλιοκριτική που έκανε στο επιστημονικό περιοδικό Περί Θράκης τ. 5 (Ξάνθη 2005-2006) «Οι δυσκολίες της έρευνας επικεντρώνονται κυρίως στην έλλειψη συνολικού προηγούμενου ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία ερευνητικού πλαισίου μελέτης η συστηματικού corpus. Πολλές νεότερες επιγραφές χάνονται ή καταστρέφονται, ενώ οι περισσότερες είναι διάσπαρτα δημοσιευμένες σε περιοδικά ή ενσωματωμένες σε γενικότερες μελέτες… Όμως το επιγραφικό υλικό αυτής της περιόδου είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί φωτίζει ποικίλα αρχαιολογικά και εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά γιατί αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της νεότερης ιστορίας μας.»

Το βιβλίο πραγματεύεται τις κτητορικές και αναθηματικές επιγραφές, αλλά και ορισμένες επιτύμβιες, στις περιοχές των μητροπόλεων Ξάνθης και Μαρωνείας της Μέσης και Ύστερης Οθωμανικής εποχής. Στη δικαιοδοσία της Μητρ. Μαρωνείας περιλαμβανόταν τότε και η Μάκρη (σημαντικός παραθαλάσσιος οικισμός στα δυτικά της Αλεξανδρούπολης, πριν από την ίδρυση της Αλεξανδρούπολης) και της Σαμοθράκης. Η καταγραφή περιλαμβάνει ακόμα και επιγραφές σε εκκλησιαστικά σκεύη, πχ εξαπτέρυγα, ενώ ο μελετητής αναφέρεται και σε αγιογράφους, ξυλογλύπτες κ.ά. που εργάστηκαν στα εκκλησιαστικά συγκροτήματα της Δ. Θράκης.

Περίληψη στα αγγλικά σ. 81. Εικόνες - Σχέδια σσ. 83-103. Βιβλιογραφία σσ. 105-111. Ευρετήριο σσ. 113-126. Χάρτης: Βιλαέτι Αδριανουπόλεως στη σ. 127 (εξαιρετικά μικρό μέγεθος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαβαστεί). Σύνολο σελ. 128 (διαστάσεις: 21Χ27,5 εκ.) μαλακό εξώφυλλο.
Λέξεις - κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Αναστασία η Φαρμακολύτρια, αγία.
Δέκατος ένατος αιώνας.
Δέκατος όγδοος αιώνας.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικόνα φορητή.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θράκη.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Κρήνη / βρύση.
Μαρώνεια.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ξάνθη, Νομός Ξάνθης.
Ξυλόγλυπτα.
Ροδόπη, Νομός Ροδόπης.
Σαμοθράκη.
Σχέδια, όψεις.
Τέμπλο / εικονοστάσι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.