Γυάρος 24. Φλόμη, φυτό δηλητηριώδες γνωστό ως γαλατσίδα
[Φωτογραφικό υλικό]

GCYC_GYAROS_034.JPG
Τίτλος
Γυάρος 24. Φλόμη, φυτό δηλητηριώδες γνωστό ως γαλατσίδα
Περιγραφή
Γυάρος, ακατοίκητο κυκλαδονήσι – τόπος εξορίας (Βόρειες Κυκλάδες, Αιγαίο) φωτ 34.
Χρόνος λήψης
9/10/2019
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
AK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γυάρος, νησί.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Ελλάδα, σύγχρονη.
Κυκλάδες.