Συρίγος, Χατζηβασιλείου, Μικρασιατική Καταστροφή: ερωτήματα και απαντήσεις (2022)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Συρίγος, Χατζηβασιλείου, Μικρασιατική Καταστροφή: ερωτήματα και απαντήσεις (2022)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Μικρασιατική Καταστροφή: 50 ερωτήματα και απαντήσεις (Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2022)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN: 978-960-16-7922-8
Στοιχεία

«Το 1922 συνέβη η µεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισµός. Για πρώτη φορά µετά από 3.000 χρόνια έπαυσε να αναπτύσσεται ο ελληνικός πολιτισµός στη µία από τις δύο ακτές που τον γέννησαν. Μέσα από 50 ερωτήσεις και απαντήσεις εξετάζονται µε νηφαλιότητα: Μια µεγάλη εθνική και διεθνής σύγκρουση. Το ξέσπασµα του Εθνικού Διχασµού. Οι στόχοι και τα µεγάλα διλήµµατα των πρωταγωνιστών. Τα ελλείµµατα και τα λάθη µας. Μύθοι, παρανοήσεις και υπεραπλουστεύσεις. Η στάση των µεγάλων δυνάµεων, που επιδίωξαν (φυσικά) την ικανοποίηση των δικών τους και όχι των δικών µας εθνικών συµφερόντων. Οι αξιώσεις της τουρκικής πλευράς και οι μέθοδοι που επέλεξε για να τις πετύχει από το 1914 έως το 1922. Οι επιπτώσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής. Τα συµπεράσµατα, ιδίως αυτά που δε µας είναι αρεστά, αποτελούν την ελάχιστη τιµή που αρµόζει στη µνήµη των όσων χάθηκαν τότε, των δικών µας χαµένων ανθρώπων.»

Κατάλογος χαρτών σ. 13. Εισαγωγή σ. 15-21. Ενδεικτική Βιβλιογραφία σσ. 253-255. Σύνολο σελ 256 (14 Χ 21), χαρτόδετο. >>> Υπάρχει και σε μορφή e-book

Λέξεις - κλειδιά
Αϊδίνι, Βιλαέτι Αϊδινίου-Σμύρνης.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βενιζέλος Ελευθέριος.
Διπλωματία.
Εσκίσεχίρ / Eskişehir.
Μελέτιος Δ΄ (Μεταξάκης), Οικουμενικός Πατριάρχης.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μικρασιατική Εκστρατεία.
Μικρασιατική Καταστροφή.
Μικρασιατικός ελληνισμός.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πόλεμος.
Πόντος.
Σμύρνη / İzmir.
Συνθήκη Λωζάννης 1923.