Ελεύθερα άλογα στην Ίμβρο (τον Ιούλιο του 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

HORSE_L_T_011a.jpg
Τίτλος
Ελεύθερα άλογα στην Ίμβρο (τον Ιούλιο του 2003)
Περιγραφή
Ίμβρος. Συναντήσαμε τα άλογα στην ύπαιθρο μεταξύ Αγίων Θεοδώρων / Ζεϊτινλίκιοϊ και Σχοινουδίου / Ντερέκιοϊ
Χρόνος λήψης
16/7/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.