Η Μαριάννα Κορομηλά στο μπαλκόνι του σπιτιού στη Θεσσαλονίκη (αρχές Μαρτίου 2018)
[Φωτογραφικό υλικό]

G_MKOR_BIO_2018_002.JPG
Τίτλος
Η Μαριάννα Κορομηλά στο μπαλκόνι του σπιτιού στη Θεσσαλονίκη (αρχές Μαρτίου 2018)
Περιγραφή
Μαριάννα Κορομηλά, ιστορικός, υπεύθυνη του Αρχείου της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα
Χρόνος λήψης
2/3/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Κορομηλά Μαριάννα, ιστορικός.