Ρεντίνα το 1982: Ο Στρυμονικός κόλπος από τη βυζαντινή καστρόπολη της Ρεντίνας
[Φωτογραφικό υλικό]

D_102_02b.jpg
Τίτλος
Ρεντίνα το 1982: Ο Στρυμονικός κόλπος από τη βυζαντινή καστρόπολη της Ρεντίνας
Περιγραφή
Ρεντίνα (Δήμος Βόλβης, Νομός Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία), φωτ D_0102_02β. Η θέα είναι εκπληκτική και, επιπλέον, μόνον από εδώ πάνω μπορεί να αντιληφθεί κανείς τη στρατηγική σημασία της καστροπολιτείας σε αυτό το σημείο της Μακεδονίας και του Β. Αιγαίου.
Χρόνος λήψης
3/8/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εγνατία οδός.
Κάστρο.
Μακεδονία.
Οχυρώσεις.