Ο Οικουμενικός στον Πατριαρχικό Οίκο στο Φανάρι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8_FANA_116.jpg
Τίτλος
Ο Οικουμενικός στον Πατριαρχικό Οίκο στο Φανάρι
Περιγραφή
Οικουμ. Πατριαρχείο, φωτ 116, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου. Στιγμή ανάπαυλας: Η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κουβεντιάζει με τα πιτσιρίκια στο Φανάρι
Χρόνος λήψης
30/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Παιδί, παιδιά.
Πατριαρχικός Οίκος.
Φανάρι.