Μαυριώτης, Μαυρίδης, Δήμαρχοι – Κοινοτάρχες Ν. Ορεστιάδας, 1923-1988 (1988)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μαυριώτης, Μαυρίδης, Δήμαρχοι – Κοινοτάρχες Ν. Ορεστιάδας, 1923-1988 (1988)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Λεύκωμα

Αυγερινός Μαυριώτης, Πασχάλης Μαυρίδης, Λεύκωμα δημάρχων – Κοινοταρχών Ν. Ορεστιάδας, 1923-1988 Δήμος Νέας Ορεστιάδας, Ν. Ορεστιάδα 1998)

Λέξεις - κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βιογραφία.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εικοστός αιώνας.
Θράκη.
Καραγάτς / Τρίγωνο του Καραγάτς / Karaağaç.
Κοινοτική οργάνωση.
Πρόσφυγες.
Φωτιστικά μέσα.