Η Μαριάννα Κορομηλά στη θέση του ξεναγού στο πούλμαν στη Ρουμνανία (τον Απρίλιο του 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]

G_MKOR_BIO_R1987_001.jpg
Τίτλος
Η Μαριάννα Κορομηλά στη θέση του ξεναγού στο πούλμαν στη Ρουμνανία (τον Απρίλιο του 1987)
Περιγραφή
Φορώντας το τόσο χαρακτηριστικό καπέλο της Μολδαβίας – έκανε και πάρα πολύ κρύο (σαν Χριστούγεννα!)
Χρόνος λήψης
4/1987
Πηγή
Αρχείο
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κορομηλά Μαριάννα, ιστορικός.
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα.
Ρουμανία.
Ταξίδια.