«Μία θρακική λύρα» από τον καθηγητή Roderick Beaton (KCL)
[Εικονογραφικό υλικό]

G_THR_LYRA_Beaton_001.png
Τίτλος
«Μία θρακική λύρα» από τον καθηγητή Roderick Beaton (KCL)
Λεζάντα πρωτοτύπου
A Thracian lyra | presented by Roderick Beaton (KCL)
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα
©:
Roderick Beaton
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία μουσικού οργάνου
Λέξεις - Κλειδιά
Αγώνας 1821.
Αναστενάρια.
Εικοστός αιώνας.
Θράκη.
Θρακιώτες.
Μακεδονία.
Μουσικά όργανα.