Τα Χερσαία (Θεοδοσιανά) Τείχη και η Χρυσή Πύλη (το 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe_M_GG_001a.jpg
Τίτλος
Τα Χερσαία (Θεοδοσιανά) Τείχη και η Χρυσή Πύλη (το 1987)
Περιγραφή
Χρυσή Πύλη (ενσωματωμένη στα Θεοδοσιανά Τείχη) Κων/πολη. Η λήψη από τα δυτικά (εκτός των Τειχών) έγινε λίγο πριν αρχίσουν τα έργα «ανάπλασης» των Τειχών, που απάλλαξαν την περιοχή από διάφορα βιοτεχνικά κι άλλα «ταπεινά» κτίσματα, όπως αυτό στ’ αριστερά. Η Χρυσή Πύλη και το Επταπύργιο (το Γεντί Κουλέ, του οποίου διακρίνονται δύο πύργοι στ’ αρ.) ήταν τότε σε αυτή την υποβαθμισμένη περιοχή στο νοτιοδυτικότερο άκρο της εντός των Τειχών πόλης.
Χρόνος λήψης
5/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εικοστός αιώνας.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Πύλη, πύλες.
Χερσαία Τείχη.
Χρυσή Πύλη.