Η Χρυσή Πύλη (άνοιξη του 1994): Γενικό. Λήψη από τα δυτικά, δηλαδή από την εξωτερική πλευρά
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe_M_GG_021.jpg
Τίτλος
Η Χρυσή Πύλη (άνοιξη του 1994): Γενικό. Λήψη από τα δυτικά, δηλαδή από την εξωτερική πλευρά
Περιγραφή
Χρυσή Πύλη (ενσωματωμένη στα Θεοδοσιανά Τείχη) Κων/πολη. Λήψη από τα δυτικά (= εξωτ. πλευρά), δηλαδή από τον ακάλυπτο χώρο που δημιουργείται ανάμεσα στην Χρυσή Πύλη του 4ου ή 5ου αιώνα και τη μικρή μαρμάρινη Πύλη που βρίσκεται δυτικότερα και φράζει ένα μέρος της θέας του μνημειώδους πρωτοβυζαντινού μνημείου. Το άνοιγμα της μεσαίας και της βόρειας καμαρωτής πύλης έχει χτιστεί. Ανοιχτή παραμένει μόνον η νότια (στα δεξιά της φωτ). Αλλά είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς τη μεγαλοπρέπεια αυτού του θριαμβικού μνημείου, που υποδεχόταν τον αυτοκράτορα-κύριο τριών ηπείρων εκείνης της εποχής. Εξαιρετικοί οι λευκοί μαρμάρινοι δόμοι του ψηλού τοίχου ανάμεσα στους δύο μαρμάρινους παραπύλιους πύργους.
Χρόνος λήψης
4/1994
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Χρυσή Πύλη.