Ευχαριστήριο από το γεωργιανό Κομπουλέτι (το 1990)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ευχαριστήριο από το γεωργιανό Κομπουλέτι (το 1990)
Συγγραφέας
Παπαντόπουλο (υπεύθυνος της οργάνωσης των Ποντίων)
Τίτλος
Από την Οργάνωση Ποντίων περιοχής Κομπουλετίου της παράλιας Γεωργίας ευχαριστήρια επιστολή προς το Πανόραμα
Υπότιτλος
χειρόγραφη επιστολή
Χρονολογία
1990
© ΑΠΑΝ
Ναι
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Γεωργία, κράτος.
Διωγμός.
Εικοστός αιώνας.
Καταστροφή μνημείων.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα.
Πόντιοι.