Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η τέχνη (1952)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η τέχνη (1952)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Διπλωματική Διατριβή

Μανόλης Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η τέχνη. Οι πλατωνικές απόψεις για το ωραίο και τις εικαστικές τέχνες (Θεσσαλονίκη 1952)

Στοιχεία

Πρόκειται για τη Διδακτορική Διατριβή του κορυφαίου αρχαιολόγου Μανόλη Ανδρόνικου (1919-1992), την οποία υπέβαλε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την εξέδωσε ο ίδιος το 1952. «Είναι καιρός πια να δούμε πώς στέκεται ο Πλάτων μπροστά στις συγκεκριμένες εκφράσεις της Τέχνης, που κλείνονται μέσα στην έννοια: Εικαστικές Τέχνες, και που, όπως είναι γνωστό, στην αρχαία Ελλάδα πήραν πρωτοείδωτη λαμπρότητα και ανεπανάληπτη σημασία μέσα στο σύνολο της ζωής του πολίτη και της Πολιτείας.». . . «Η Ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία στάθηκε στο σύνολό της ανθρωπομετρική, κι όταν ακόμα η φύση του έργου βρισκόταν έξω από τα μέτρα του ανθρώπου, όπως στην αρχιτεκτονική. Και σ' αυτήν εύκολα μπορεί κανείς να βρει την κυριαρχία του ανθρώπινου μέτρου σε μιαν αναλογία μεγεθυσμένη έλλογα και ρυθμικά». (Από το οπισθόφυλλο της νέας έκδοσης, που κυκλοφόρησε το 1986 από τις εκδόσεις Νεφέλη)

Περιεχόμενα. Εισαγωγή σελ. 1. Ι. Βασικές έννοιες: Το ωραίο σ. 5, Μίμηση σ. 23, Ποίηση και Παιδιά σ. 44, Η Πλατωνική Αντινομία σ. 52. ΙΙ. Εικαστικές Τέχνες: Εισαγωγικά σ. 67, Αρχιτεκτονική σ. 69, Γλυπτική σ. 78, Ζωγραφική σ.101. Βιογραφικό σημείωμα σ. 145. Σύνολο σελ. 148 (25 Χ17) μαλακό εξώφυλλο.

Λέξεις - κλειδιά
Αθηναίοι.
Αιγυπτιακός πολιτισμός.
Αρχαία Αθήνα.
Αρχαία ελληνική γλυπτική.
Αρχαία ελληνική ζωγραφική.
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Αρχιτεκτονική.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Κλασική εποχή.
Πλάτων / Πλάτωνας.
Ποίηση.
Σωκράτης.
Φιλοσοφία.