Παραμονή Χριστουγέννων του 2007 στους Αγ. Αναργύρους του Γηροκομείου Μπαλουκλί
[Φωτογραφικό υλικό]

TIF_PHIL_085.jpg
Τίτλος
Παραμονή Χριστουγέννων του 2007 στους Αγ. Αναργύρους του Γηροκομείου Μπαλουκλί
Περιγραφή
Λειτουργία παραμονής Χριστουγέννων στους Αγίους Αναργύρους, τον ναό μέσα στο Ρωμαίικο Γηροκομείο Μπαλουκλί (το 2007) φωτ 14.
Χρόνος λήψης
24/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λειτουργία.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Γηροκομείο.
Χριστούγεννα.