Παραμονή Χριστουγέννων του 2007 στους Αγ. Αναργύρους: Πρόσφορο από το χέρι του Μητροπολίτη Ικονίου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIF_PHIL_089.jpg
Τίτλος
Παραμονή Χριστουγέννων του 2007 στους Αγ. Αναργύρους: Πρόσφορο από το χέρι του Μητροπολίτη Ικονίου
Περιγραφή
Λειτουργία παραμονής Χριστουγέννων στους Αγίους Αναργύρους, τον ναό μέσα στο Ρωμαίικο Γηροκομείο Μπαλουκλί (το 2007) φωτ 18.
Χρόνος λήψης
24/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κλήρος, κληρικοί.
Λειτουργία.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Γηροκομείο.