Μετά τη Λειτουργία, επιστροφή των γερόντων στα δωμάτιά τους
[Φωτογραφικό υλικό]

TIF_PHIL_091.jpg
Τίτλος
Μετά τη Λειτουργία, επιστροφή των γερόντων στα δωμάτιά τους
Περιγραφή
Λειτουργία παραμονής Χριστουγέννων στους Αγίους Αναργύρους, τον ναό μέσα στο Ρωμαίικο Γηροκομείο Μπαλουκλί (το 2007) φωτ 20.
Χρόνος λήψης
24/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Γηροκομείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Χριστούγεννα.