Ταταύλα / Κουρτουλούς: Η δίγλωσση επιγραφή στην είσοδο του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM003_001.jpg
Τίτλος
Ταταύλα / Κουρτουλούς: Η δίγλωσση επιγραφή στην είσοδο του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου
Περιγραφή
Ταταύλα / Kurtuluş, Ρωμαίικο Κοιμητήριο φωτ 001. Στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του μεγάλου Κοιμητηρίου: Aya Lefter Rum Ortodoks Mezarlığı και Άγιος Ελευθέριος Κοιμητήριον Ορθοδόξου Κοινότητος Κουρτουλούς
Χρόνος λήψης
27/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμιοσύνη.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.