Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων: «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ …»
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM003_005.jpg
Τίτλος
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων: «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ …»
Περιγραφή
Ταταύλα, Ρωμαίικο Κοιμητήριο φωτ 005. Πινακίδα στον νότιο εξωτ. τοίχο του εξωνάρθηκα του κοιμητηριακού ναού: «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΕΛΙΤΣΙΝΟΥ – ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΙΝΟΣ»
Χρόνος λήψης
27/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.