Δίπλα-δίπλα δύο πλάκες με επιγραφές για την ύδρευση του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου και την επίστρωση του νάρθηκα του κοιμητ. ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM003_006.jpg
Τίτλος
Δίπλα-δίπλα δύο πλάκες με επιγραφές για την ύδρευση του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου και την επίστρωση του νάρθηκα του κοιμητ. ναού
Περιγραφή
Ταταύλα, Ρωμαίικο Κοιμητήριο φωτ 006. Έχουν τοποθετηθεί στον νότιο πλαϊνό εξωτερικό τοίχο του κοιμητηριακού ναού του Αγίου Ελευθερίου.
Χρόνος λήψης
27/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.
Ύδρευση.