Στον εξωνάρθηκα του Αγ. Ελευθερίου Ταταούλων: «ΡΙΠΤΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟΝΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ»
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM003_011.jpg
Τίτλος
Στον εξωνάρθηκα του Αγ. Ελευθερίου Ταταούλων: «ΡΙΠΤΕΤΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟΝΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ»
Περιγραφή
Ταταύλα / Κουρτουλούς, Ρωμαίικο Κοιμητήριο, Άγ. Ελευθέριος, κοιμητηριακός ναός φωτ 11.
Χρόνος λήψης
27/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.