Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων στον Άγ. Ελευθέριο: Πινακίδα για δωρεά του 1998
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM003_012.jpg
Τίτλος
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων στον Άγ. Ελευθέριο: Πινακίδα για δωρεά του 1998
Περιγραφή
Ταταύλα / Κουρτουλούς, Ρωμαίικο Κοιμητήριο, Άγ. Ελευθέριος, κοιμητηριακός ναός φωτ 12. Πινακίδα στον εξωνάρθηκα «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ / ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΡΙΤΩΝΟΣ ΤΖΟΥΡΗ / ΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΔΗΛΑΙ – ΟΙ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ / ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ. 1998»
Χρόνος λήψης
27/12/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.