Κοντοσκάλι / Κούμκαπού: Τα καταρρέοντα ρωμαίικα κτίσματα στα νότια της Αγ. Κυριακής (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B002-067.jpg
Τίτλος
Κοντοσκάλι / Κούμκαπού: Τα καταρρέοντα ρωμαίικα κτίσματα στα νότια της Αγ. Κυριακής (το 2008)
Περιγραφή
Αγία Κυριακή στο Κοντοσκάλι / Kumkapı, εκκλησιαστικό συγκρότημα, φωτ 67. Στ’ αριστερά: ένα από τα εκατοντάδες μεσοαστικά σπίτια του εκλεκτικισμού του 1900. Δεξιά: μισογκρεμισμένο ενοριακό οικοδόμημα ακριβώς απέναντι από την Αγία Κυριακή• ο τρούλος αυτού του νεοβυζαντινού ναού του 1894 διακρίνεται στο βάθος. Το Κοντοσκάλι ήταν μία πυκνοκατοικημένη χριστιανική συνοικία. Οι Ρωμιοί συγκεντρωμένοι κυρίως γύρω από τα δύο εκκλ. συγκροτήματα (οι Καππαδόκες κοντά την Αγία Κυριακή, οι Θρακιώτες γύρω από την Παναγία την Ελπίδα) και οι Αρμένιοι γύρω από τα δικά τους εκκλ. συγκροτήματα, τρία τον αριθμό, και τα σχολειά τους.
Χρόνος λήψης
14/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Καταστροφή μνημείων.
Κοντοσκάλι / Κούμκαπού.
Κυριακή, αγία.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.