Ανατολική όψη του Αγίου Δημητρίου Σαρμασίκ από τον δρόμο (Κων/Πολη το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A005-002.jpg
Τίτλος
Ανατολική όψη του Αγίου Δημητρίου Σαρμασίκ από τον δρόμο (Κων/Πολη το 2008)
Περιγραφή
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου στην Παλιά Πόλη, φωτ 002. Πάνω από τον ανατολικό περίβολο: η ανατολική όψη του ναού με το τρίλοβο παράθυρο πάνω από το Ιερό και την αετωματική απόληξη της στέγης (πριν από την ανακαίνιση).
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δημήτριος, άγιος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.