Επιγραφή του 1834
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A005-034.jpg
Τίτλος
Επιγραφή του 1834
Περιγραφή
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου ναός, φωτ 034. Η αναμνηστική πλάκα της ανακαίνισης του ναού (με ημερομηνία: 20 Απριλίου 1834) στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου. Η μεν επιγραφή είναι εντελώς ασύντακτη και ανορθόγραφη, η δε απεικόνιση του έφιππου αγίου Δημητρίου είναι έργο λαϊκό και κακότεχνο, που δεν ταιριάζει με την καλή ποιότητα των εικόνων και των αρχιτεκτονικών στοιχείων του ναού. Να τελείωσαν άραγε τα χρήματα και να απευθύνθηκαν σε κανέναν ταπεινό κι αγράμματο μαρμαρά;
Χρόνος λήψης
15/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δημήτριος, άγιος.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.