Στο Αγίασμα αγίου Σεβαστιανού στον Άγιο Δημήτριο Σαρμασίκ (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A005-038.jpg
Τίτλος
Στο Αγίασμα αγίου Σεβαστιανού στον Άγιο Δημήτριο Σαρμασίκ (το 2008)
Περιγραφή
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου Αγίασμα αγίου Σεβαστιανού, φωτ 38.
Χρόνος λήψης
15/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Σεβαστιανός, άγιος (Ορθ).