Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου στο Αγίασμα: «ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ»
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A005-040.jpg
Τίτλος
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου στο Αγίασμα: «ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ»
Περιγραφή
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου Αγίασμα αγίου Σεβαστιανού, στην Παλαιά Πόλη, φωτ 040. Φτωχό και ταπεινό, πολύ πρόχειρα επισκευασμένο, αλλά πολύ συγκινητικό αυτό το «κρυμμένο» Αγίασμα στη βόρεια πλευρά του ναού, με τον οποίο επικοινωνεί μέσω μιας καμαρωτής εισόδου.
Χρόνος λήψης
15/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Παλαιά Πόλη.
Σεβαστιανός, άγιος (Ορθ).