Ενεπίγραφος Σταυρός του 1911
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A005-050.jpg
Τίτλος
Ενεπίγραφος Σταυρός του 1911
Περιγραφή
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου Αγίασμα αγίου Σεβαστιανού, φωτ 050. «Φιλόπτωχος αδεφώτης [αδελφότης] των κυριών ο άγιος Χαράλαμπος. Εν Σαρμασεικίω. Μαρτίου 25 1911» γράφει στον Σταυρό που διακοσμεί τον κεροστάτη (μανουάλι)
Χρόνος λήψης
15/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Γυναίκες.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Χαράλαμπος, άγιος.