Άγ. Δημήτριος Σαρμασίκ: Η είσοδος του Αγιάσματος στα Β-ΒΔ του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A005-053.jpg
Τίτλος
Άγ. Δημήτριος Σαρμασίκ: Η είσοδος του Αγιάσματος στα Β-ΒΔ του ναού
Περιγραφή
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου ναός, φωτ 053. Το Αγίασμα επικοινωνεί με το εσωτερικό του ναού μέσω αυτής της εισόδου με τη διπλή δίφυλλη πόρτα. Η είσοδος βρίσκεται στη Β-ΒΔ πλευρά του ναού.
Χρόνος λήψης
15/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Σεβαστιανός, άγιος (Ορθ).