Οι άγιοι Θεόδωροι, λαϊκή εικόνα του 1843 στον Άγ. Δημήτριο Σαρμασικίου στην Παλαιά Πόλη
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A005-072.jpg
Τίτλος
Οι άγιοι Θεόδωροι, λαϊκή εικόνα του 1843 στον Άγ. Δημήτριο Σαρμασικίου στην Παλαιά Πόλη
Περιγραφή
Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου / Sarmaşık ναός, φωτ 072. Οι δύο στρατιωτικοί άγιοι απεικονίζονται με εντελώς αρχαιοπρεπή εμφάνιση και οπλισμό –και μάλιστα όρθιοι, ενώ συχνά οι Θεόδωροι είναι έφιπποι. Στην κάτω πλευρά της εικόνας, που είναι τοποθετημένη σε προσκυνητάρι, υπάρχουν δυο σειρές με τα βασανιστήρια των αγίων και η αφιερωματική επιγραφή του 1843. Η τέχνη είναι εντελώς λαϊκή. Θυμίζει κάτι χαλκομανίες.
Χρόνος λήψης
15/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιογραφική τέχνη, λαϊκή.
Εικόνα φορητή.
Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, άγιος.
Θεόδωρος ο Τήρων, άγιος.