Λειτουργία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με πατριαρχική χοροστασία (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-180.jpg
Τίτλος
Λειτουργία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με πατριαρχική χοροστασία (το 2008)
Περιγραφή
Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου φωτ 180.
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λειτουργία.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.