Στον ναό της Ευαγγελίστριας Ταταούλων
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D004-020.jpg
Τίτλος
Στον ναό της Ευαγγελίστριας Ταταούλων
Περιγραφή
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Ευαγγελίστρια στα Ταταύλα / Κουρτουλούς (Kurtuluş), ο ναός, φωτ 20.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ταταύλα / Κουρτουλούς.