Φωτισμένο καράβι-πολυέλαιος του 1904 στον ναό της Ευαγγελίστριας Ταταούλων
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D004-024.jpg
Τίτλος
Φωτισμένο καράβι-πολυέλαιος του 1904 στον ναό της Ευαγγελίστριας Ταταούλων
Περιγραφή
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Ευαγγελίστρια στα Ταταύλα / Κουρτουλούς (Kurtuluş), ο ναός, φωτ 24. Αφιέρωμα της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Αγίου Νικολάου ΣΥΜΠΝΟΙΑ 1904», όπως αναφέρει η επιγραφή στην πρύμη του καραβιού που κρέμεται σε κεντρικό σημείο της εκκλησίας.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κειμήλια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.