"ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ..." 1896, στην Ευαγγελίστρια Προπόδων Ταταούλων
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D004-029.jpg
Τίτλος
"ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ..." 1896, στην Ευαγγελίστρια Προπόδων Ταταούλων
Περιγραφή
Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ταταούλων / Κουρτουλούς, φωτ 029. Επιγραφή του 1896 για την ανοικοδόμηση του ναού.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευαγγελισμός Θεοτόκου.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.