Στον ναό της Ευαγγελίστριας Ταταούλων: Η Ζωοδόχος Πηγή σε μεγάλο εικονοστάσι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D004-030.jpg
Τίτλος
Στον ναό της Ευαγγελίστριας Ταταούλων: Η Ζωοδόχος Πηγή σε μεγάλο εικονοστάσι
Περιγραφή
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Ευαγγελίστρια στα Ταταύλα / Κουρτουλούς (Kurtuluş), ο ναός, φωτ 30. Η Ζωοδόχος Πηγή μεγάλη μαλαματοσκεπασμένη εικόνα τοποθετημένο σε εικονοστάσι αφιέρωμα της Αδελφότητας «Ζωοδόχος Πηγή ΟΜΟΝΟΙΑ»
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικόνα φορητή.
Ζωοδόχος Πηγή.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.