Μνήμη του Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-222.JPG
Τίτλος
Μνήμη του Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (το 2008)
Περιγραφή
Πατριαρχικός Ναός του Αγ. Γεωργίου φωτ 222. Η εικόνα του Αγίου καταλαμβάνει τον πατριαρχικό θρόνο και τα άγια λείψανα μπροστά στον θρόνο, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο παραθρόνι (καθώς το επιβάλλει η παράδοση).
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Λειτουργία.
Πατριαρχικός Οίκος.