Η μεγαλοπρεπής κεντρική πύλη από τον εξωνάρθηκα στο εσωνάρθηκα του Πατριαρχικού Ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC8-FANB-228.JPG
Τίτλος
Η μεγαλοπρεπής κεντρική πύλη από τον εξωνάρθηκα στο εσωνάρθηκα του Πατριαρχικού Ναού
Περιγραφή
Πατριαρχικός Ναός του Αγ. Γεωργίου φωτ 228. Η δίφυλλη πόρτα είναι ανοιχτή επειδή έχει μόλις εισέλθει ο Οικ. Πατριάρχης για τη Θ. Λειτουργία
Χρόνος λήψης
13/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.