Η ανθοστόλιστη εικόνα του αγίου Μηνά στον εξωνάρθηκα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B004-019.jpg
Τίτλος
Η ανθοστόλιστη εικόνα του αγίου Μηνά στον εξωνάρθηκα
Περιγραφή
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, φωτ 06. Χρυσάνθεμα γύρω από την ενεπίγραφη εικόνα του έφιππου αγίου. Το φωτοστέφανο, το δεξί του χέρι και το δόρυ που καταλήγει σε Σταυρό είναι μαλαματοσκεπασμένα. Το άλογο είναι λυγερό και η ιπποσκευή έχει πλούσια διακόσμηση (κρόσσια κλπ). Η εικόνα του 19ου αι. φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένη, για αυτό έχουν προστεθεί λεπτά σανιδάκια τριγύρω. Κάτω υπάρχουν δύο αφιερωματικές επιγραφές.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικόνα φορητή.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μηνάς, άγιος.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.