Μαλαματοσκεπασμένη εικόνα του αγίου Μηνά σε προσκυνητάρι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B004-022.jpg
Τίτλος
Μαλαματοσκεπασμένη εικόνα του αγίου Μηνά σε προσκυνητάρι
Περιγραφή
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, ναός φωτ 09.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μηνάς, άγιος.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.