Στον εξωνάρθηκα του Αγίου Μηνά: Μωρό στο καροτσάκι του μπροστά στην ανθοστόλιστη εικόνα του αγίου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B004-032.jpg
Τίτλος
Στον εξωνάρθηκα του Αγίου Μηνά: Μωρό στο καροτσάκι του μπροστά στην ανθοστόλιστη εικόνα του αγίου
Περιγραφή
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, φωτ 05.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.