Η ανατολική πλευρά του Αγίου Μηνά και το καμπαναριό (λήψη από τον κεντρικό δρόμο των Ψωμαθειών το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B004-034.jpg
Τίτλος
Η ανατολική πλευρά του Αγίου Μηνά και το καμπαναριό (λήψη από τον κεντρικό δρόμο των Ψωμαθειών το 2008)
Περιγραφή
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, φωτ 34. Εδώ φαίνεται ότι το συγκρότημα του 19ου αι. έχει χτιστεί σε μεγάλο ύψος πάνω από τον δρόμο, επειδή είναι θεμελιωμένο πάνω από τον πρωτοβυζαντινό ναό των αγίων Κάρπου και Παπύλα (ο οποίος δεν είναι πλέον ορατός, αλλά τα ερείπια του υπάρχουν κάτω από τον Άγιο Μηνά, βλέπε κάτοψη στο Εικονογραφικό Υλικό).
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.