Στον Άγιο Μηνά (το 2008): Μετά τη Λειτουργία
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B004-040.jpg
Τίτλος
Στον Άγιο Μηνά (το 2008): Μετά τη Λειτουργία
Περιγραφή
Άγιος Μηνάς στα Ψωμαθειά, ναός φωτ 14.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κλήρος, κληρικοί.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.