Άγιος Γεώργιος o Κυπαρισσάς (το 2008): Η πρόσοψη του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B007-008.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος o Κυπαρισσάς (το 2008): Η πρόσοψη του ναού
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος o Κυπαρισσάς (στα Ψωμαθειά / Samatya, Koça Mustafa Paşa), εκκλ. συγκρότημα φωτ 08. Ο πρόσθετος χαμηλός εξωνάρθηκας και το πάνω μέρος της πρόσοψης (δυτικής όψης) του ναού.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.