Άγιος Γεώργιος o Κυπαρισσάς (το 2008): Το πάνω μέρος της πρόσοψης του ναού στο επίπεδο του γυναικωνίτη
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-B007-009.jpg
Τίτλος
Άγιος Γεώργιος o Κυπαρισσάς (το 2008): Το πάνω μέρος της πρόσοψης του ναού στο επίπεδο του γυναικωνίτη
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος o Κυπαρισσάς (στα Ψωμαθειά / Samatya, Koça Mustafa Paşa), εκκλ. συγκρότημα φωτ 09. Το Ν-ΝΔ τμήμα του πάνω μέρους της πρόσοψης του ναού (δυτική όψη), το οποίο αντιστοιχεί με τον γυναικωνίτη και εξέχει πάνω από τον πρόσθετο εξωνάρθηκα, του οποίου διακρίνονται τα κεραμίδια της στέγης κάτω αριστερά. Διακρίνονται, επίσης, ανάμεσα στα παράθυρα δύο από τα εντοιχισμένα λιθανάγλυφα με τους σταυρούς.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γεώργιος, άγιος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.