Ο Άνω Ευφράτης στα βόρεια του Μπιρετζίκ
[Φωτογραφικό υλικό]

TAN_EFBIR_011.jpg
Τίτλος
Ο Άνω Ευφράτης στα βόρεια του Μπιρετζίκ
Περιγραφή
Το παρευφράτειο Μπιρετζίκ / Birecik φωτ 11. Νησίδα στο μέσο του ποταμού λίγο πιο κάτω από το φράγμα.
Χρόνος λήψης
6/6/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Ευφράτης ποταμός.