Δάρα, Άνω Μεσοποταμία. Βυζαντινή κινστέρνα στα Δ-ΒΔ του χωριού
[Φωτογραφικό υλικό]

TAN_M_S_DARA_005.jpg
Τίτλος
Δάρα, Άνω Μεσοποταμία. Βυζαντινή κινστέρνα στα Δ-ΒΔ του χωριού
Περιγραφή
Δάρα, φωτ 005. Το νότιο τμήμα μίας μεγάλης ημιυπόγειας κινστέρνας (δεξαμενή). Βρίσκεται σε έναν χαμηλό λοφίσκο στα Δ-ΒΔ του χωριού, έξω από τον κατοικημένο χώρο. Λήψη από ψηλά, από το επίπεδο του εδάφους δηλαδή, προς το άνοιγμα (το κενό της σκεπής που έχει καταρρεύσει, επιτρέποντας να δει κανείς τον εσωτερικό χώρο). Το κτίσμα συνεχίζεται στα δεξιά (δες επόμενες φωτ).
Ένα ακόμα έργο των εκτεταμένων πρωτοβυζαντινών υποδομών με τις οποίες είχε φροντίσει το κράτος να διασφαλίσει τη λειτουργία της συνοριακής καστροπολιτείας.
Χρόνος λήψης
10/6/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Βυζαντινές πόλεις.
Δάρα / Δάρας.
Εύφορη Ημισέληνος, Μέση Ανατολή.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Υποδομές.