Συριακή Μονή Ντεϊρ-ουλ Ζαφαράν το 2005: Εσπερινός στον ναό του St. Hananyo (καθολικό της Μονής)
[Φωτογραφικό υλικό]

TAN_M_S_MAR_D_003.jpg
Τίτλος
Συριακή Μονή Ντεϊρ-ουλ Ζαφαράν το 2005: Εσπερινός στον ναό του St. Hananyo (καθολικό της Μονής)
Περιγραφή
Μονή Ντεϊρ-ουλ Ζαφαράν / Deyr-ül Zafaran (στα νότια του Μαρντίν) φωτ 03. Τα παιδιά του μικρού σχολείου, που λειτουργεί στο μοναστήρι, παρακολουθούν τον Εσπερινό. Μερικές φράσεις εξακολουθούν να είναι στα αραμαϊκά, την επίσημη εκκλησιαστική γλώσσα των Συριάκ Ορτοντόξ (Ιακωβίνων).
Χρόνος λήψης
9/6/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παιδί, παιδιά.
Συριάκ Ορτοντόξ / Ιακωβίνοι.
Χριστιανοί Ανατολής.