Μονή Ντερουλζαφαράν / Deyrulzafaran (το 2005)
[Φωτογραφικό υλικό]

TAN_M_S_MAR_D_008.jpg
Τίτλος
Μονή Ντερουλζαφαράν / Deyrulzafaran (το 2005)
Περιγραφή
Μονή Ντερουλζαφαράν / Deyrulzafaran (στα νότια του Μαρντίν) φωτ 08. Εξωτερική όψη του εκκλ. κτίσματος και το καμπαναριό.
Χρόνος λήψης
9/6/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Μαρντίν / Mardin.
Μοναστηριακά κέντρα.
Συριάκ Ορτοντόξ / Ιακωβίνοι.
Τουρ Αμπντίν / Tur Abdin.