Παλαιά ασκηταριά στους βράχους ανατολικά της Μονής Ντερουλζαφαράν
[Φωτογραφικό υλικό]

TAN_M_S_MAR_D_013.jpg
Τίτλος
Παλαιά ασκηταριά στους βράχους ανατολικά της Μονής Ντερουλζαφαράν
Περιγραφή
Μονή Ντερουλζαφαράν / Deyrulzafaran (στα νότια του Μαρντίν) φωτ 13. Λήψη από το περιβόλι της μονής.
Χρόνος λήψης
9/6/2005
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Μοναστηριακά κέντρα.
Συριάκ Ορτοντόξ / Ιακωβίνοι.