Ελεύθερα άλογα στην Ίμβρο, μεταξύ Αγίων Θεοδώρων και Σχοινουδίου (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

HORSE_L_T_008.jpg
Τίτλος
Ελεύθερα άλογα στην Ίμβρο, μεταξύ Αγίων Θεοδώρων και Σχοινουδίου (το 2003)
Περιγραφή
Ίμβρος (Imvros / Gökçeada). Ίσως τα πιο ελεύθερα όντα στο μαρτυρικό νησί.
Χρόνος λήψης
16/7/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.